دکتر سارا میرزاجانی

دکتر سارا میرزاجانی

دکترای ژنتیک پزشکی

دکتر سارا میرزاجانی فارغ‌التحصیل دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۸ می‌باشند. ایشان دوره خدمت تعهد دکترا را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌ها، در حوزه پیوند سلول‌های بنیادی جهت درمان بیماری‌های ژنتیکی، سرطان‌های خونی و برخی از انواع تومورهای توپر solid tumors به مدت ۳ سال و نیم گذرانده‌اند و در طی این مدت تجارب فراوانی در این زمینه کسب کرده‌اند.

تخصص

دکترای ژنتیک پزشکی

تحصیلات

دانش آموخته کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی