آزمایش‌های مربوط به سرطان
آزمایش BRCA
آزمایش BRCA

آزمایش +BRCA وجود جهش در ۱۱ ژن شایع مرتبط با سرطان پستان ارثی، شامل BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, ATM, TP53, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 و EPCAM را شناسایی می‌کند.

ادامه مطلب
آزمایش MMRScreen
آزمایش MMRSCREEN

آزمایش ژنتیک MMRScreen وجود جهش در ژن‌های MLH1، MSH2، MSH6، PMS2 و EPCAM را شناسایی می‌کند. جهش در این ژن‌ها علت سندرم لینچ است که شایع‌ترین سرطان کولورکتال ارثی به‌شمار می‌آید.

ادامه مطلب
آزمایش Single Gene
آزمایش Single Gene

آزمایش Single Gene با استفاده از تکنولوژی Sanger Sequencing اگزون‌های کد کننده پروتئین در یک ژن خاص مرتبط با یک سرطان وراثتی ویژه را مورد بررسی قرار می‌دهد. ژن‌های قابل درخواست برای بررسی در این آزمایش شامل APC، MUTYH، CDH1، TP53 و RET می‌باشند.

ادامه مطلب
آزمایش PAM50
آزمایش PAM50 (Prosigna)

روشی نوین برای بررسی بیولوژی و راهنمایی در انتخاب روش درمان سرطان پستان است که علاوه بر دسته‌بندی مولکولی تومور، شاخصی عددی و گروه‌بندی میزان خطر را نیز تعیین می‌کند تا احتمال عود دوردست سرطان را مشخص نماید.

ادامه مطلب
آزمایش MSI
آزمایش MSI

آزمایشگاه ساژن با استفاده از بروزترین تکنولوژی‌های آزمایشگاهی امکان انجام آزمایش MSI را برای بیماران شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم آورده است.

ادامه مطلب
آزمایش Tumor Profiling
آزمایش Tumor Profiling

تعیین جهش‌های تک نوکلئوتیدی و حذف یا اضافه‌های کوچک در ۴۰ ژن مرتبط با پیشرفت سرطان، بعلاوه بررسی افزایش تعداد کپی‌های ۸ ژن و وجود محصولات فیوژنی ۹ ژن با اهمیت بالینی.

ادامه مطلب
بیماری های ژنتیکی نادر
آزمایش myExome
آزمایش MyExome

myExome آزمایش توالی‌یابی کامل اگزوم است که با استفاده از تکنولوژی توالی‌یابی نسل جدید (NGS) ، نواحی کد کننده اطلاعات مربوط به ساخت پروتئین حدود ۲۰۰۰۰ ژن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

ادامه مطلب
فارماکوژنتیک
آزمایش PillCheck
آزمایش Pillcheck

هر فردی به داروها به طور متفاوتی پاسخ می‌دهد. Pillcheck به پزشک شما کمک می‌کند تا بفهمد بر اساس ساختار ژنتیکی‌تان چه داروهایی برای شما بیشترین اثربخشی را دارد.

ادامه مطلب