دکتر ساناز طبرستانی

دکتر ساناز طبرستانی

دکترای ژنتیک پزشکی

دکتر طبرستانی با کسب رتبه ۳۱ کنکور در منطقه یک در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدند و در آزمون جامع علوم پایه پزشکی رتبه سوم کشوری را کسب نمودند. پس از فارغ التحصیلی در سال ۱۳۸۳، خدمت طرح پزشکی عمومی را به مدت دو سال در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام دادند. ایشان در سال ۱۳۸۸ در رشته دکترای ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شده، در سال ۱۳۹۳ با کسب رتبه اول فارغ التحصیل شدند. در طی دوره دکترای ژنتیک پزشکی، در زمینه ژنتیک سرطان پستان، فارماکوژنتیک داروهای سرطان و مقاومت به داروی تاموکسیفن مطالعه و تحقیق کردند. دکتر طبرستانی دوره خدمت تعهد دکترا را در بیمارستان شهدای تجریش و مرکز تحقیقات سرطان به مدت ۴ سال انجام دادند و در طی این مدت به مطالعات خود در زمینه ژنتیک سرطان ادامه دادند. ایشان در سال ۲۰۱۷ دوره کوتاه مدتی را در بیمارستان تخصصی سرطان MD Anderson وابسته به دانشگاه تگزاس گذراندند.

تخصص

دکترای ژنتیک پزشکی

فارماکوژنتیک داروهای سرطان

تحصیلات

پزشکی عمومی (دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۳)

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۹۳)