• تعیین پیش از تولد ژنوتیپ RhD جنین از روی خون مادر
    برای اولین بار در ایران
  • جلوگیری از تزریق بی‌مورد آمپول روگام در بارداری‌های
    با گروه خونی Rh منفی
layout styles

آزمایش NIPD-RhD

آزمایش تعیین ژنوتیپ RhD جنین برای تمام زنان RhD منفی باردار انجام می‌شود. این آزمایش بر روی نمونه خون وریدی مادر انجام می‌شود که در مقایسه با نمونه‌های گرفته‌ شده با روش تهاجمی (مایع آمنیوتیک، آزمایش خون جنین) مزیت اصلی آن محسوب می‌شود. آزمایش را می‌توان از هفته یازدهم بارداری انجام داد. این آزمایش به تنهایی یا همراه با آزمایش PrenaTest قابل درخواست می‌باشد.

مزیت‌های آزمایش

  • تعداد موارد مصرف ایمونوگلوبولین Rh(D) (آمپول روگام با منشأ انسانی) را به موارد بسیار ضروری محدود می‌کند.
  • تحت نظر داشتن زنان باردار Rh منفی که از قبل ایمن شده اند کار بسیار دشواری می‌باشد. در صورت Rh منفی بودن جنین، نیازی به تحت نظر داشتن این دسته از زنان باردار نمی‌باشد.

حاملگی و Rh خون